มอบวัสดุอะลูมิเนียม           นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคณาทร จังหวัดลำพูน นายเจริญ ซื่อชวกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน นางดาริกา สุขโชติ ครูหัวหน้าระดับชั้น ม.1 และตัวแทนนักเรียน มอบวัสดุอะลูมิเนียม กระป๋องเครื่องดื่ม ฝาขวดน้ำดื่ม งานพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ดำเนินการในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา สามารถรวมได้ถึง 80 กิโลกรัม เพื่อนำมาผลิตขาเทียมให้กับผู้พิการ โดยมีนางจิรนันท์ ธีรภาพวิเศษพงษ์ ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้จัดทำขาเทียมพระราชทานต่อไป

[ ประมวลภาพ ]โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 15-11-2013

Username
Password