แสดงความยินดีนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกค่าย 2          นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้บริหาร คณะครูร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการและค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย  2 ประจำปี 2556


รายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าค่ายโอลิมปิกค่าย 2
สาขาคณิตศาสตร์
นายนพณัฐ         แสนใจมูล       นักเรียนชั้น ม.4/12
นายวทัญญู        อินเทศน์          นักเรียนชั้น ม.5/12
นายธีรธวัช         คทวณิช            นักเรียนชั้น ม.4/12


สาขาดาราศาสตร์
นายชัยภักดิ์               ขัดทา            นักเรียนชั้น ม.5/12
นางสาวพรทิพย์ภา    ปัญโญใหญ่  

[ ประมวลภาพ ]โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 20-11-2013

Username
Password