กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาสังเกตการณ์            นางทิพย์อุบล  ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาสังเกตการณ์สอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา


รายชื่อนักศึกษา
นางสาวจริยา         โยจินา                สาขา   เคมี
นางสาวสมพร        ยะวัน                  สาขา   เคมี
นายปริญญา          จินาอิ                  สาขา   เคมี
นายวินัย                 ซาวหล้า             สาขา   ฟิสิกส์
นายพลวัชร            คำมามูล             สาขา   ฟิสิกส์
นายฐิติกร               หล้าวงศ์ษา        สาขา   ฟิสิกส์โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 02-12-2013

Username
Password