รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2556              นายสมบูรณ์  สันชุมภู รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประธานคณะกรรมการการ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด  พร้อมคณะเดินทางมาประเมินโรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน  ที่รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีนายสกล  ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557

      
      
      
      
     โดย.Admin  CKK
ประกาศวันที่ 09-01-2014

Username
Password