100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย          100 อันดับโรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย พิจารณาจากการวัดผล Admission โควตารับตรง โอลิมปิกวิชาการ คะแนนการสอบ O-net แพทย์ กสพท. ทุนรัฐบาล ทุนก.พ. ทุน พสวท. และ รางวัลชนะเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบหลักในการจัดอันดับ

(จากกระทรวงศึกษาธิการ)

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ติด 1 ใน 100 อันดับโรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย 5 ปีติดต่อกันโดยมีอันดับดังนี้

ปี 2551 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ติดอันดับที่ 57 | ข้อมูล >>
ปี 2552 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ติดอันดับที่ 41 | ข้อมูล >>
ปี 2553 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ติดอันดับที่ 43 |
ข้อมูล >>
ปี 2554 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ติดอันดับที่ 43 | ข้อมูล >>
ปี 2555 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ติดอันดับที่ 41 | ข้อมูล >>

ปี 2556 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ติดอันดับที่ 41 | ข้อมูล >>


แหล่งที่มาของข้อมูล

ปี 51-53 : จากเว็บไซต์ http://unigang.com [URL]
ปี 54 : จากเว็บไซต์ http://www.thailandsusu.com [URL]
ปี 55 : จากเว็บไซต์ http://www.sanook.com [URL]
ปี 56 : จากเว็บไซต์ http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2717993โดย.Admin  CKK
ประกาศวันที่ 03-06-2013

Username
Password