ประชุมสัมมนาเรื่อง"ข้อบกพร่องที่มักพบในงานวิจัย"               นายภาษิต  บุษมงคล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนา เรื่อง "ข้อบกพร่องที่มักพบในงานวิจัยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน" ประจำปี 2556 โดยมี รองศาสตราจารย์อุเทน   ปัญโญ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมบุรีรัตน์

 

[ ประมวลภาพ ]โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 20-03-2014

Username
Password