นักเรียนพระราชทาน รางวัลชมเชย             นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายธนธรรม เก่งวิทย์กรรม ในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555 ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2555 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของกลุ่มจังหวัดที่ 8 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่โดย.Admin  CKK
ประกาศวันที่ 03-06-2013

Username
Password