ชนะเลิศการแข่งขันประชันกลอนสด             กลุ่มสาระภาษาไทย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันประชันกลอนสดในงาน กวีธรรมบูชาพระธาตุ ซึ่งจัดโดย สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ณ วัดหิรัญนิคม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 7,000 บาท

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้แก่
    
     นางสาวสุภาวดี รุ่งกลิ่น ม.5/9
     นางสาวสุภาพร แดนป่ากลาง ม.5/9
     นางสาวกัญญาพัชร หล้าโสต ม.6/9
     นางสาวสิรสา สุขประเสริฐ ม.6/9โดย.Admin  CKK
ประกาศวันที่ 03-06-2013

Username
Password