กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก             ด้วยงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในช่วงเช้ามีการพูดสุนทรพจน์ โดยนายส่งศักดิ์ ริยะป่า และในช่วงบ่าย มีการจัดกิจกรรม Walk Rally ภายในโรงเรียน โดยมีนายวุฒิ สัมฤทธิ์ ผู้ช่วยรองฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา

ประมวลภาพ |โดย.Admin  CKK
ประกาศวันที่ 03-06-2013

Username
Password