อบรมเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์            สาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ให้กับโรงเรียนแม่ทะวิทยา จังหวัดลำปาง โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง e-Learningโดย.  
ประกาศวันที่ 06-06-2013

Username
Password