นักเรียนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดลำพูน       นักเรียนจิตอาสา ชั้น ม.5-6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน 120 คน ร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดลำพูน จัดโดย ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ริมน้ำกวงหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน โดยนักเรียนได้ร่วมจิตอาสาในการช่วยเก็บผักตบชวาออกจากแม่น้ำกวง รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าวัดพระธาตุ ให้สะอาดและปลอดโปร่ง ร่วมกับทหารกองทัพ โรงเรียนในจังหวัดลำพูนหน่วยงานราชการ และชุมชนในจังหวัดลำพูน.

 

{ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 20-06-2014

Username
Password