จักรคำฯร่วมงาน พิธีกิ๋นอ้อผญ๋า สิปปการล้านนา          ศูนย์วัฒนธรรมงานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยครูพิชิต  คำบุรี หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมงานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม  ได้นำนักเรียนตัวแทนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมพิธี "กิ๋นอ้อผญ๋า สิปปการล้านนา เสริมปัญญาแบบล้านนาโบราณ" แบบเบ้าโบราณ วันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จัดโดยโรงเรียนหอพระปริยัติศึกษา วัดพระธาตุหริภุญชัย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อสืบฮีตสานฮอยพิธีกรรมล้านนาภูมิผญ๋าของคนเมือง.

 

{ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 23-06-2014

Username
Password