โครงการ "พี่น้องคล้องแขนสู่มหาวิทยาลัย" ประจำปี 2557           กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการ "พี่น้องคล้องแขนสู่มหาวิทยาลัย" ประจำปี 2557 โดยชมรมนักศึกษาจังหวัดลำพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพี่ๆศิษย์เก่าที่ไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะต่างๆ ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อวางแผนการศึกษา และให้กำลังใจกับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ความสนใจรับฟังจำนวนมาก.โดย.  
ประกาศวันที่ 23-06-2014

Username
Password