โครงการเยาวชนเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี จังหวัดลำพูน ประจำปี 2557              คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จำนวน 10 คน เป็นตัวแทนนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี จังหวัดลำพูน ประจำปี 2557 จัดโดยจังหวัดลำพูน และสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2557 ณ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไททยและชาวต่างชาติ ในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีนายสุวรรณ กล่าวสุนทร ผู้ว่าราชการ จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ.โดย.  
ประกาศวันที่ 23-06-2014

Username
Password