อ.พินิจ แดงสัก รองผู้อำนวยการฝ่ายแนะแนว วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือได้ถึงแก่กรรมเนื่องด้วย อ.พินิจ แดงสัก รองผู้อำนวยการฝ่ายแนะแนว วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ได้ถึงแก่กรรมลง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ตั้งบำเพ็ญกุศล ที่วัดจามเทวีและมีกำหนดณาปณกิจที่สุสานบ้านหลวย อ.เมือง จ.ลำพูน ในวันอังคาร ที่ 24 มิถุนาายน 2557 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน


โดย.  
ประกาศวันที่ 23-06-2014

Username
Password