โครงการรักษ์ต้นไม้             โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ "กิจกรรมรักษ์ต้นไม้" โดยมีการแจกต้นกล้าต่าง ๆ จากกรมป่าไม้ อาทิ ต้นโกศล ต้นมะค่า ต้นแค ต้นพะยูง ต้นขนุน ให้กับนักเรียนเพื่อนำไปปลูกที่บ้านและติดตามผลการเจริญเติบโต ต่อไป

[ ประมวลภาพ ]

 โดย.Admin  CKK
ประกาศวันที่ 07-06-2013

Username
Password