โรงเรียนจักรคำคณาทร ร่วมแสดงนิทรรศการ โครงการTo Be Number1           ชมรมTo Be Number1 โรงเรียรจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และนางบุณยนุช ใจบันทัด ครูที่ปรึกษาชมรม พร้อมด้วยนักเรียนแกนนำชมรมฯ ร่วมจัดนิทรรศการการดำเนินงานชมรมTo Be Number1 ในงานประเมินชมรมTo Be Number 1 ระดับเพชร ของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 23 มิถุนายน2557 ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ในการนี้ มล.ยุพดี ศิริวรรณ เลขานุการในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ปรึกษาชมรมTo Be Number 1 พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจในการดำเนินกิจกรรมชมรมฯในครั้งนี้

 

{ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 24-06-2014

Username
Password