ร่วมงาน "ลำไยไทย ลำไยลำพูน และคืนความสุขให้ประชาชน" ประจำปี 2557         โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยงานกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและภาคีเครือข่าย ศูนย์วัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับมอบหมายกับทางจังหวัดลำพูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการจัดงานงานร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม งาน"ลำไยไทย ลำไยลำพูน และคืนความสุขให้ประชาชน ประจำปี 2557" ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2557 - 2 กรกฎาคม 2557  โดยในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 200 คน เข้าร่วมเดินขบวนที่แสดงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนลำพูน ในนามจังหวัดลำพูน เริ่มขบวน ณ ประตูช้างสี จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เดินขบวนผ่านถนนอินทยงยศ และเลี้ยงซ้ายสู่ถนนรอบเมืองใน ริมแม่น้ำกวง หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาน สถานที่จัดงาน โดยในปีนี้ได้จัดขบวนในรูปแบบชาวไทยลื้อ และวัฒนธรรม สินค้า ลำไย ลำพูน.

 

{ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 26-06-2014

Username
Password