กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2557        โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสภานักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (พระชนมพรรษา) โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จะจัดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และยาเสพติดถือได้ว่าเป็นปัญหาที่เป็นวาระแห่งชาติ ทุกคนต้องช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป.

 

{ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 26-06-2014

Username
Password