กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2557       โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย (Gifted Thai) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (พระชนมพรรษา) โรงเรียนจักรคำคณทร จังหวัดลำพูน โดยมีพิธีการบวงสรวงดวงวิญญาณของสุนทรภู่ กวีเอกของไทย และกิจกรรมการอ่านกลอน การขับเสภา และจินตลีลาประกอบเพลงคำมั่นสัญญา โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกของไทย และช่วยการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยสืบต่อไป โดยกิจกรรมหลังจากนี้ จะมีการแข่งขันทักษะภาษาไทยด้านต่างๆ เช่น การอ่านทำนองเสนาะ การอ่านเอาเรื่อง การเขียนเรียงความและคัดลายมือ การประกวดแต่งกลอน การทำหนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น ทำการแข่งขันเรื่อยไปจนถึงวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฏาคม 2557 และจะมีพิธีการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะต่างๆ.

 

{ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 26-06-2014

Username
Password