โรงเรียนจักรคำคณาทร จัดกิจกรรมกิจกรรมบวชป่า ประจำปี 2557       โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม "บวชป่า บวชใจ สัญญาใจชาวจักรคำฯ" เพื่อสร้างความสัมพันธ์พี่น้อง ผู้นำนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนแกนนำวินัย รุ่นพี่ศิษย์เก่า และคณะครู เพื่อสร้างคำสัญญาในการจะร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการบวชป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนักเรียนและคณะครูกลุ่มงานกิจการนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ในการเข้าค่ายนักเรียนแกนนำวินัย ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน พร้อมทั้ง อ.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ หัวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้อำนวยการค่ายแทนคุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และปราชญ์ชาวบ้าน ในการนำคณะครูและนักเรียนดำเนินกิจกรรมดังกล่าว สร้างความสนใจ และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก.

 

{ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 30-06-2014

Username
Password