อบรมแกนนำพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557          โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมนักเรียนแกนนำพลังงานและสิ่งแวดล้อม "สารวัตรพลังงาน" ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ได้ตามมาตรฐานสากล ประจำปี 2557 วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดยนายศรีทอง อะถานา รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผอ.วิโรจน์ นิไทรโยค ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ลดภาวะโลกร้อน เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม.

 

{ประมวลภาพกิจกรรม  }โดย.  
ประกาศวันที่ 02-07-2014

Username
Password