พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557        โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีนายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต1 เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานการดำเนินกิจการลูกเสือจังหวัดลำพูนประจำปี โดยนายบัณฑิต ชุนสิทธิ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดลำพูน ในการนี้มีคณะลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว อาทิ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โรงเรียนเมธีวุฒิกร โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง โรงเรียนตำบลบ้านแป้น โรงเรียนมงคลวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงกัน

 

{ประมวลภาพกิจกรรม  }โดย.  
ประกาศวันที่ 02-07-2014

Username
Password