โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม UCE    โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในปีการศึกษา 2557 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 64 คน สอบผ่านข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม UCE เพื่อเดินทางไปประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศแคนนาดา มีการมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สอบผ่านทั้ง 64 คน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 โดยนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานวิชาการ และคณะครูร่วมมอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในครั้งนี้.

 

                                                     { ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 28-08-2014

Username
Password