โครงการอบรม ผู้เรียนความสามารถพิเศษคอมพิวเตอร์     โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยสาขาคอมพิวเตอร์ ได้จัดการอบรมนักเรียนความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13 , 5/13และ 6/13

{ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.Admin  CKK
ประกาศวันที่ 08-09-2014

Username
Password