รางวัลการแข่งขันกรีฑาและกีฬาส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน 2557       โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาของโรงเรียน ที่สามารถแข่งขันกรีฑา และกีฬาประเภทต่างๆ  ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน  ประจำปี 2557

โดยสรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

1.      รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน  วิ่ง 100 เมตรรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย

ได้แก่   เด็กชายธนกฤต  วิชัยคำ       

2.      รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิ่ง 200เมตร ชายรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย

ได้แก่   เด็กชายธนกฤต  วิชัยคำ       

3.      รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวิ่ง 4 X 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย

ได้แก่

3.1  เด็กชายสหรัฐ ตาลป่า             

3.2  เด็กชายธนกฤต  วิชัยคำ          

3.3  เด็กชายอภิชิต    หมื่นราช

3.4  เด็กชายสรวิศ   จันสารา          

      4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย

ได้แก่  เด็กชายอภิชิต  หมื่นราช        

5.      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วิ่ง 200 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย

ได้แก่   เด็กชายสรวิศ   จันสารา

และวิ่ง 800 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย

ได้แก่  นายรัชชานนท์   ยศไชย 

6.      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ถ้วยรวมกีฬา รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

7.      ได้รับรางวัลนักกีฬายอมเยี่ยม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย

ได้แก่ เด็กชายธนกฤต   วิชัยคำ

ผลการแข่งขันเปตอง

1.      รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปตอง รุ่นอายุ 18 ปีชาย

ได้แก่   เด็กชายชานนท์   ณ ลำปาง

เด็กชายณัฐนันท์   ปัญญา

เด็กชายณัฐศาสตร์   ศรีบุรี

เด็กชายภพกร  เพ็ญสิทธิ์

 

2.      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเปตอง รุ่นอายุ 15 ปีชาย

ได้แก่ เด็กชายธนดล   วันธนะ

เด็กชายเกรียงศักดิ์   ยานพะโยน

เด็กชายวัฒนา  ปิงชัย

เด็กชายพงศ์พันธ์  สมศรี

ผลการแข่งขันกีฬา ตะกร้อ

1.      รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปีหญิง

2.      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเซปักตะกร้อ  ประเภททีมเดี่ยว รุ่นอายุ  18 ปีชาย

 

สรุปผลการแข่งขันฟุตบอล

1.      รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 15ปีชาย

2.      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 18ปีชาย

สรุปผลการแข่งขันฟุตซอล

1.      รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุ 15ปีชาย

 

สรุปผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

ประเภทหญิงเดี่ยว อายุ 16ปี

รางวัลชนะเลิศ  เด็กหญิง วริศรา  หาญเมืองใจ

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง กุลนาถ ใจศรีสุข

ประเภทชายเดี่ยว อายุ 16 ปี

รางวัลชนะเลิศ  เด็กชายวรินธร  วงค์จักร

รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายอติชาติ สะคำปัน

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายณัชชา วรรณวงค์

ประเภทหญิงเดี่ยว อายุ 18 ปี

รางวัลชนะเลิศ  เด็กหญิงฐิตารีย์  พิทักษ์สังข์

รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอัญชลี  จิโนสวัสดิ์

รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวชลธิชา  ชัยศรี

ประเภทชายเดี่ยว อายุ 18 ปี

รองชนะเลิศอันดับ 1  นายณัฐเกียรติ  เดชหาญ

รองชนะเลิศอันดับ 2 นายอนาวิน  ไชยวงค์

 

สรุปผลการแข่งขันกีฬาเทนนิส

รางวัลชนะเลิศ  ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 15ปีหญิง  ได้แก่ เด็กหญิงพณัชกร  พรมเสน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 15ปีชาย ได้แก่ เด็กชายธนภัทร  ชัยปัญญา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ  15 ปีชาย ได้แก่ เด็กชายจิรพัชร  น้อยจ้อย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปีชาย ได้แก่ นายสถาพร  อานา

 

การแข่งขัน กีฬาแบดมินตัน  ASTEC –CHIANGMAI YOURNAMENT 2014 ระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม 2557 เด็กหญิงฐิตารีย์  พิทักษ์สังข์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

 

                                              {ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 03-09-2014

Username
Password