กิจกรรมอบรมทักษะการพูดนักเรียนความสามารถพิเศษภาษาไทย      โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมอบรมทักษะการพูดในชีวิตประจำวัน ให้กับนักเรียนความสามารถพิเศษภาษาไทย (Gifted Thai) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีอาจารย์วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ์ เป็นวิทยากรในการอบรม วันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.

 

                        { ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 09-09-2014

Username
Password