ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6         โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในวันอาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม พร้อมกับนายเอกสิทธิ์ กันทาเดช นายกสมาคมผู้ปกครองและครู คณะผู้บริหาร ครูหัวหน้าระดับชั้น และคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

 

                                {ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 27-10-2014

Username
Password