รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดวาดภาพศิลปกรรม โครงการมหิดล      นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายนพเก้า ศรีนวลขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดวาดภาพศิลปกรรม ในโครงการมหิดล สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แข่งขันเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557โดย.  
ประกาศวันที่ 27-10-2014

Username
Password