ชนะเลิศการประกวดภาพวาดยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี     โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพวาดฝาผนัง รณรงค์หยุดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในการประกวดวาดภาพระบายสีบนกำแพงโรงเรียนและสถานศึกษา โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจำนวน 23 คน พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท เข้ารับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

 

                       { ประมวลภาพกิจกรรม }โดย.  
ประกาศวันที่ 27-10-2014

Username
Password