การแข่งขันว่ายน้ำ "แม่โจ้โอเพ่น" ครั้งที่ 5     เด็กหญิงฐิติมา  กฤษวงศ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัล

1. ชนะเลิศเดี่ยวผสม 400 เมตร

2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ท่ากบ 200 เมตร

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กรรเชียง 200 เมตร

4. รางวัลบุคคลยอดเยี่ยม รุ่นอายุ 13 ปี

การแข่งขันว่ายน้ำ "แม่โจ้โอเพ่น" ครั้งที่ 5 แข่งขันในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2557 ณ สนามสระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดย.  
ประกาศวันที่ 29-10-2014

Username
Password