ช่องทางการติดตามการประกาศผลสอบ เพิ่มเิติมช่องทางการติดตามข่าวสารการรับสมัครและการประกาศผลสอบเพิ่มเติม

www.facebook.com/reg.ckk 

www.facebook.com/ckkinformation

เพจ

งานทะเบียน-วัดผล โรงเรียนจักรคำคณาทร
ประชาสัมพันธ์
โดย.นายปรีดา  ยะธิมา
ประกาศวันที่ 04-03-2015

Username
Password