ศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่และโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพโรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูนต้อน รับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียนจากโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่และโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพ โดยท่านผู้อำนวยการสกล ทะแกล้วพันธุ์และบุคลากรกลุ่มงานกิจการนักเรียน สภานักเรียนปีการศึกษา2557 และปีการศึกษา2558 ให้การต้อนรับ

                                                              [คลิกดูรูปภาพเพิ่ม]โดย.  
ประกาศวันที่ 19-06-2015

Username
Password