ร่วมถวายเทียนพรรษาว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ กันทะวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุหริภุญไชย
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ถวาย ณ วัดดังต่อไปนี้ 
คณะสีชมพู ถวายวัดหัวขัว
คณะสีแดง ถวายวัดช้างสี
คณะสีฟ้า ถวายวัดสวนดอก
คณะสีเขียว ถวายวัดหนองเส้ง
คณะสีม่วง ถวายวัดไก่เเก้ว

[คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม]โดย.  
ประกาศวันที่ 29-07-2015

Username
Password