ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียน รับรางวัลการประกวดกิจกรรมเนื่องในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่

[คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม]โดย.  
ประกาศวันที่ 18-09-2015

Username
Password