ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2558
นางสาวปณิตา เสนธรรม ม.5/12
นายพชรพล จอมทัน ม.5/12
นางสาวพัชรินทร์ สุขลักษณ์ ม.5/11
นางสาวนภัสสร ประสิงห์ ม.5/11
นางสาวพันธนันท์ ศรีวงศ์วรรณ์ ม.5/12
นางสาวณัฐพร เปรมปรีด์ ม.5/11
นางสาวปริยากร อินทรแสง ม.6/11
นายธีรธวัช คทวณิช ม.6/12
นายเกรียงศักดิ์ อ่อนบุญธรรม ม.6/12
นางสาวสุนิสา ปัญญาแก้ว ม.6/12
นายธารินทร์ มานะสุข ม.6/8
นางสาวณัชชา เทพมาลัย ม.5/11


โดย.  
ประกาศวันที่ 09-10-2015

Username
Password