๑๑๑ ปี ร้อยดวงใจ สายใยรัก จักรคำฯ เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๘๑๑๑ ปี ร้อยดวงใจ สายใยรัก จักรคำฯ เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๕๘ ณ หอประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘


โดย.  
ประกาศวันที่ 09-10-2015

Username
Password