รองผู้อำนวยการโรงเรียนชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล กล่าวอำลานักเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล กล่าวอำลานักเรียน หน้าเสาธง
เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย


โดย.  
ประกาศวันที่ 10-11-2015

Username
Password