รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้ขึ้นกล่าวแนะนำตัว แก่ครูและนักเรียน 
   เช้านี้ ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนจักคำคณาทร นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้ขึ้นกล่าวแนะนำตัวแก่ครูและนักเรียนเนื่องในโอกาศเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนจักคำคณาทร จังหวัดลำพูน       ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 11-11-2015

Username
Password