TASA YOUTH SWIMATHON 2016สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนรายการ

“TASA OPEN WATER SWIMMING CHAMPIONSHIP 2015”

คัดเลือกเยาวชนร่วมโครงการ “TASA YOUTH SWIMATHON 2016 "

ปั้นนักว่ายน้ำมาราธอนรุ่นแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558

ณ บึงตะโก้ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  โดยคัดเยาวชน 10 อันดับแรกเข้าโครงการ

 เพื่อส่งแข่งขันในระดับนานา
ชาติ ต่อไปผลการแข่งขัน

เด็กชาย สุทธิพงศ์ จันทร์ต๊ะรังศรี ได้ ลำดับที่ 8 จากการแข่งขัน

ระยะทาง 3,000 เมตร รุ่น อายุ 14 ปี  ได้คัดเลือกเป็นเยาวชนทีมชาติไทยคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 24-12-2015

Username
Password