โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ต้อนรับครูใหม่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ยินดีต้อนรับ
 ครูชญานิศ เขื่อนควบ ย้ายจาก โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถั
มภ์ อำเภอ คำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร และครูภิรดา บุญศิริชัย ย้ายจาก โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ครูผกาพันธ์ อินปั๋นแก้ว ย้ายจากโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โดยมีนายภาษิต บุษมงคล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ ให้การต้อนรับคลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 05-01-2016

Username
Password