นักเรียนที่ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2558นักเรียนที่ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2558
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาชีววิทยา
1. นางสาวณัฐพร เปรมปรีดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11
2. นางสาวปริยากร อินทรแสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11

นักเรียนที่ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2558 สาขา คณิตศาสตร์
นางสาวปณิดา เสนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 05-01-2016

Username
Password