ขอแสดงความยินดี เหรียญรางวัลเกียรติยศ เยาวชนคนเก่ง ระดับประเทศ แข่งขันสารานุกรมฯขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่รับเหรียญรางวัลเกียรติยศ เยาวชนคนเก่ง ระดับประเทศ ในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 21  และวาดภาพระบายสีในหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 7 ระดับประเทศ

 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559

ณ ห้องรับรองสำนักพระราชวังสวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

นักเรียนที่เข้าแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ได้แก่

            เด็กหญิงอัญชิสา                  กระบวนแสง        นักเรียนชั้น ม.2/11

             เด็กหญิงกัณณากานต์         นุตตะระ             นักเรียนชั้น ม.2/11

              เด็กหญิงดนัยา               ปาตีคำ          นักเรียนชั้น ม.1/11

วาดภาพระบายสี ในหนังสือสารานุกรมไทยฯ ได้แก่

             เด็กหญิงฐิติพร       ไวคกุล      นักเรียนชั้น ม.3/2

ดูแลควบคุมโดย   คุณครูมยุรี  พรนิมิตร


คลิกชมภาพกิจกรรมโดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 29-01-2016

Username
Password