กิจกรรมวันทานะบะตะ แผนการเรียนญี่ปุ่น          นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันทานะบะตะ เทศกาลขอพรจากดวงดาว จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ โดมอาคารศูนย์กีฬา และบริเวณอาคารเหมพินท์ไพจิตร

 

 

[ ประมวลภาพกิจกรรม ]โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 04-07-2013

Username
Password