โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปี การศึกษา2559วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 สภานักเรียน และงานส่งเสริมประชาธิปไตย
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปี การศึกษา2559
เพื่อส่งเสริมการใช้ระบอบ ประชาธิปไตยในโรงเรียน


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 23-02-2016

Username
Password