งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ จำนวน ๒ รายการ
รายการที่ ๑ การประกวดโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

๑. เด็กหญิงอัญชิสา กระบวนแสง นักเรียนชั้นม. ๒/๑๑
๒. เด็กชายทศวรรษ ถาวร นักเรียนชั้นม. ๒/๑๑
๓. เด็กชายยุคลเดช แก้วอ้าย นักเรียนชั้นม. ๒/๑๑

ครูผู้ควบคุม
๑.นางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก
๒.นางชลภิรัตน์ แก้วมูลคลิกชมภาพกิจกรรมโดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 23-02-2016

Username
Password