ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ภาพบรรยากาศวัน ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖
"รุ่นกฤตยชญ์"
"จักรคำคณาทรชื่อนี้ ไม่มีวันลืม"

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คลิกชมภาพกิจกรรม ที่  ๑


คลิกชมภาพกิจกรรม ที่  ๒


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 23-02-2016

Username
Password