การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ              การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง "

กลุ่มหริภุญชัย   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ณ ห้องประชุมบุรีรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

 

[ ประมวลภาพ ]โดย.นางสาวณัฎฐ์นรีย์  วินันท์
ประกาศวันที่ 15-07-2013

Username
Password