“เปิดโลกศิลป์ จิตรกรรมฝาผนัง” ๒๕๕๙งานอาคารสถานที่ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
ได้จัดทำโครงการ “เปิดโลกศิลป์ จิตรกรรมฝาผนัง” โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้วาดภาพบนฝาผนังกำแพงทั้ง ๓ ด้านของโรงเรียน เกือบ ๓๐๐ ช่อง
เป็นภาพเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 โดยมีนายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประ
ธานในพิธีเปิด
และเดินชมผลงานศิลปะของนักเ
รียนทุกภาพ
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 12-05-2016

Username
Password