การประเมินติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนจักคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
รับการประเมินติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙


คลิกชมภาพกิจกรรม


โดย.น.ส.นภาพร   วันจันทร์
ประกาศวันที่ 12-05-2016

Username
Password